نقد مقاله امام حسن ع
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله بطور بسیار فشرده ولی علمی و مستند بخشی از مقاله امام حسن ع که در دایره المعارف لیدن به چاپ رسیده را مورد ارزیابی و نقد قرار داده است. تمرکز این مقاله بر ادعای مطلاق بودن امام حسن ع می باشد.
دانلود