آخرت
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله بطور فشرده آخرت مورد بررسی قرار گرفته و چون مدخل دانشنامه پیامبر اعظم بوده دارای سبک نگارشی خاص دایره المعارفی است و ناظر به پیامبر ص می باشد.